YAZILIM

*HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)
Özel ve Kamu hastanelerimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi, idari, finansal, stok yönetimi, iş zekası ve kurumsal
performans yönetimi süreçlerinde maksimum verimliliğe erişmelerini sağlayan; her geçen gün daha detaylı
hale gelen tıbbi ve idari bilgi kümelerinin doğru depolanması ve kolay yönetilmesini sağlayan; iş zekası ve
detaylı istatistiki modüllerle kurum yöneticilerimize ışık tutarak hasta memnuniyeti, yüksek verim ve karlılık
elde edilmesini sağlayan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi çözümüdür.
*AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi)
Aile hekimlerinin ihtiyaç duyabileceği tüm modülleri içerir. Hasta Kabul modülü vardır. Hasta kabul
modülünden tek bir personel ile bir veya daha fazla hekimin hastaları yönetilebilmektedir. Aile Sağlığı
Elemanları kendi ekranlarından işlemlerini yapabilmektedirler. Kapı üstü Hasta bilgi Panelleri ile hasta sırası
oda dışından görüntülenebilmektedir. Aile hekimi tüm yetkilere sahiptir. Planlama, izlem, tedavi muayene,
depo stok, aylık çalışmalar, istatistik islemleri mevcuttur. Bir çok alan önceden tanımlanmış ve kolay
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş grafiksel raporlar içerir.
* PTBS ( Personel Takip Bilgi Sistemi)
Kurumunuzdaki Personellerin; özlük bilgileri, eğitim bilgileri, izin takipleri vb. bilgileri kontrol edebilme,
takip edebilme ve arşivleyebilme özelliklerine sahiptir.
*PACS (Picture Archiving and Communication Systems)
Sağlık Kurumlarımızın; röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi gibi tıp alanında kullanılan
görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlar. Bir PACS
kurulumundan, görüntü işleme ve değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra, HBYS otomasyonun da
bulunan kolay erişim sayesinde doktorun kendi bilgisayarından, radyoloji uzmanının raporuna ve ekindeki
görüntülere ulaşabildiği, bunları hastanın diğer bulguları ile birlikte değerlendirebildiği ve gerekli
durumlarda, görüntülerin, amacına uygun çözünürlüklerde, kurum ağının dışındaki kişi veya kurumlara
ulaştırılabildiği bir iletişim sistemidir.
* LBYS (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi)
Sağlık Kurumlarımızın; Laboratuvar cihazları ile HBYS Otomasyonunun entegrasyonunu sağlayarak cihaz
sonuçlarının otomatik olarak hasta tetkik bilgisine işlenmesidir. Bu sayede hızlı sonuç alma elde edilmiş
olup, kısa sürede hasta sonuç bekleme ve doktorun hastaya sonuç doğrultusunda tanı koymasına olanak
sağlamaktadır.
*LABNET
Sağlık Kurumlarımızdaki hastaların; sağlık kurumunun mevcut bulunan web sayfasından Laboratuvar
sonuçlarına, hasta mahrumiyeti ve kalite çerçevesinde internet üzerinden ulaşıp, raporlayabilmesidir.
*HGM KIOSK
HGM Kiosk markalı kiosklar, yepyeni bir ürün geliştirme ve tasarım konseptiyle, ilerici bir yaklaşım
sergiler, size üstün özellikler sunar. HGM Kiosk ürünleri güçlü, modüler ve fonksiyonel yapılarıyla etkin
projeler geliştirebilmenizin önünü açar. ( Hasta Müracaat, Hasta Ayaktan, Yatan Anket vb.)

 

©2013 Tüm Hakları Saklıdır. HGM Bilgisayar Ltd.Şti.